MODROVÁ

Oficiálne webové sídlo obce

Dnes je meniny má

Mapa stránky  |  RSS  |  uk mala Contact  |  Prihlásenie

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

 

Delegovanie do volebnej komisie 

Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕši 18 rokov veku, je spôsobilý na právne úkony a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. 

 

Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie možno doručiť v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb v listinnej podobe na adresu:

Obec Modrová 187, 916 35 Modrová

alebo elektronickou poštou na adresu: 

modrova@modrova.eu.sk

Facebook obce Modrová