MODROVÁ

Oficiálne webové sídlo obce

Dnes je meniny má

Mapa stránky  |  RSS  |  uk mala Contact  |  Prihlásenie

Zo života MO MS

Prvá časť roku 2011


Hodnotíme prvú polovicu kalendárneho roku 2011 Ani sme sa nenazdali a pred pár dňami sme sa prehupli do druhej polovice kalendárneho roku. Život v MO MS je aktívny. Najväčšiu zásluhu na tom má súbor Modrovanky – Krojovanky. Začiatkom mája sme v Piešťanoch oživili tradície stavania mája v duchu ľudových tradícií na spoločnom vystúpení s dychovou hudbou Modrovanka. Svojou úrovňou, počtom divákov a celkovým priebehom radíme toto vystúpenie medzi „nezabudnuteľné“. Zvlášť, keď vieme, že predstavenie „Stavanie mája“ malo premiéru. Predseda MO sa v máji zúčastnil na Valnom zhromaždení MS v Martine, kde bol zvolený nový predseda MS Ing. Marián Tkáč. V prvú augustovú sobotu sme sa spolu s ďalšími členmi nášho MO a MO v TN kraji zúčastnili na celonárodných matičných slávnostiach v Martine, kde si na svoje prišli nielen tí skôr narodení, ale takisto mladí, ktorí si prišli na svoje pri večernom hudobnom programe.

                                                                                     Mgr. Marián Lacko ml.,

                                                                                  predseda MO MS Modrová 

Druhá časť roku 2011

V auguste, presnejšie 20. augusta, sa speváčky Modrovanky – Krojovanky predstavili v Trenčianskych Tepliciach, kde Dom MS v Dubnici nad Váhom zorganizoval Festival ľudových remesiel. V septembri sa predseda MO zúčastnil na celonárodnom sneme MS, kde sa zúčastnilo viac ako štyristo delegátov z celého Slovenska. Hlavným bodom programu bolo prijatie nových stanov i programu MS. Podrobnejšie info nájdete tu:

http://www.matica.sk/index.php?D=2219&L=2&lang=sk

V decembri plánujeme zhodnotiť činnosť MO MS na výročnej schôdzi a ak sa podarí, radi by sme zorganizovali aj Štefanský stolnotenisový matičný turnaj.

 

29.12. 2010

Aj členovia MO MS v Modrovej na výročnej schôdzi hodnotili svoju doterajšiu činnosť a plánovali podujatia na ďalší kalendárny rok. Zo zápisnice vyberáme: Zhodnotenie činnosti v roku 2010: - MO MS bol založený dňa 27.3. 2010. - Valné zhromaždenie MO MS Modrová sa uskutočnilo 5.6. 2010 - Schôdza, stretnutie členov MO MS sa uskutočnilo 24.9.2010 - Výročná schôdza sa uskutočnila dňa 29. 12. 2010 - FS Modrovanky – krojovanky nacvičil pod vedením p. J. Borikovej v poradí už tretie hudobno – tanečno – divadelné pásmo s názvom Rok na dedine. Doteraz sme s touto hrou vystupovali už 7 krát, momentálne vybavujeme termíny s vystúpením na rok 2011. - K 31.12.2010 má MO MS v Modrovej 21 členov. Plán činnosti na rok 2011: - Nácvik a realizácia ďalšieho hudobno – divadelného pásma, úzka spolupráca s FS Modrovanky – krojovanky - Stavanie Mája v duchu ľudových tradícií - Spoločný výstup na kultúrno – historickú pamiatku Kostolec v Ducovom, úcta k sv. Cyrilovi a Metodovi - Vatra zvrchovanosti – júl/august - spolupráca s blízkymi MO MS (Kálnica, Zem. Podhradie) - Predseda M. Lacko navrhol na ocenenie z MS p. J. Borikovú za namáhavú a obetavú prácu vo FS Modrovanky – krojovanky a za príkladné prehlbovanie úcty k slovenským tradíciám, za zriadenie etnografického múzea v susednej obci Lúka. - Matičný stolnotenisový a futbalový turnaj, z ktorého by sa mala stať tradícia. Termín: Prvý augustový víkend – ku 4.8, ku dňu založenia MS. - Pokladníčka Mária Juríková uviedla stav financií k tomuto dňu. - Poriadanie Vianočných trhov v obci – D. Horňáková. - Výstup na hrad Tematín - Poznávanie modrovského chotára – turistické chodníčky - Výlet s vystúpením FS Modrovanky – krojovanky „na Jurka.“ Pokladníčka Mária Juríková uviedla stav financií k tomuto dňu. Členský príspevok pre rok 2011 zostáva ako v roku 2010. (Pracujúci – 3 eurá, nezamestnaní a dôchodcovia – 1 euro, študenti – 50 centov). Upresnili sme kontakty na niektorých členov MO MS - mail, tel. číslo. Na záver poprial predseda všetkým prítomným veľa úspechov, zdravia a radosti v roku 2011 a poďakoval sa za činnosť v uplynulom roku.