MODROVÁ

Oficiálne webové sídlo obce

Dnes je meniny má

Mapa stránky  |  RSS  |  uk mala Contact  |  Prihlásenie

Modrovská jaskyňa

alt Modrovská jaskyňa je najväčšou v Považskom Inovci a nachádza sa nad obcou Modrová. Vchod sa nachádza na severozápadnom úbočí masívu Grnice (523 m). Objavená bola v r.1991. Trom členom Slovenskej speleologickej spoločnosti Ing. Ivanovi Demovičovi, Danielovi Mihálikovi a Máriovi Vráblovi sa 8. júla 1991 po takmer trojdňovom úsilí podarilo do nej preniknúť.

  

 

altSamotnému objavu však predchádzalo vyše ročné pozorovanie miesta, kde v zime Ing. Demovič zaregistroval prievan. Jaskyňa vznikla v litologicky i farebne pestrých triasových vápencoch pôsobením dnes už neexistujúceho vodného toku. Priestory jaskyne predstavujú veľmi členitý dvojúrovňový labyrint. Okrem niekoľkých menších siení ju tvoria dva väčšie dómy spojené 10m hlbokou priepasťou. Najväčší priestor,

 

 

 

 

 

 

 

 

alt

Dažďový dóm dosahuje rozmery 20 x 15 m pri výške 8 - 10 m. V jaskyni sa okrem živej kvapľovej výzdoby zastúpenej stalaktitmi a stalagmitmi vyskytuje predovšetkým pre ňu charakteristická pizolitová výzdoba. Bohato sú zastúpené najmä rozmanité kríčkovité tvary pripomínajúce podmorské koraly. Celková dĺžka jaskyne dosahuje 570 m pri hĺbke 45 m, pričom je reálny predpoklad jej ďalšieho pokračovania. Jaskyňa je uzavretá a z dôvodu ochrany nie je voľne prístupná verejnosti. Návšteva prípadných záujemcov je možná iba v sprievode členov skupiny Inovec, ktorá tu v súčasnosti vykonáva prieskum.