MODROVÁ

Oficiálne webové sídlo obce

Dnes je meniny má

Mapa stránky  |  RSS  |  uk mala Contact  |  Prihlásenie


Vystúpenia

 2007

Február 2007 – I. Farský ples, KD Modrová
Máj 2007 – Deň matiek, Modrová
Júl 2007 – Oslavy 850. výročia obce Modrová
Október 2007 – Posedenie so seniormi, KD Modrová

2008

12.január.2008 – II. Farský ples, KD Modrová
Marec 2008 – 70. rokov – oslava jubilea, Modrová
Máj 2008 – Deň matiek, Modrová
Máj 2008 – 80. rokov – oslava jubilea, Modrová
5.júl 2008 – Cyril a Metod, KD Ducové
5. október 2008 – Hody, KD Modrová
11. október 2008 – „Pre dôchodcov“, DD Moravany
22. október 2008 – „Pre dôchodcov“, KD Hrádok
29. november 2008 – „Pre dôchodcov“, KD Modrová
27. december 2008 – Na modrovskej svadbe, KD Modrovka

2009

14. február 2009 – III. Farský ples, KD Modrová
4. apríl 2009 - 70. rokov – oslava jubilea
10. máj 2009 – Deň matiek, Modrová, Hubina
17. máj 2009 – Na modrovskej svadbe, KD Doľany, KD Dubová, Modra
2. jún 2009 – Vítanie Maorov, Farma New Zealand, Modrová
27. jún 2009 – Folklórne pásmo , Moravany
25. júl 2009 – Annabál, Kursalón Piešťany
13. september 2009 - 40. rokov – oslava jubilea, Modrová
20. september 2009 – Rozlúčka s Maormi, Hotel Horec, Modrová
3. október 2009 – Dožinky, Hody Modrová
4. október 2009 – Rozlúčka s p. farárom Hladíkom, Modrová
11. október 2009 – „Pre dôchodcov“, Na modrovskej svadbe, Hôrka n/V
18. október 2009 – Posviacka zvonice, Modrovka
18. október 2009 – Dožinky, DD Moravany
22. október 2009 – Ďakovná sv. omša za úrodu, Kostol sv. Michala Arch. Modrová
25. október 2009 – Na modrovskej svadbe, KD Nová Lehota, KD Ducové
22. november 2009 – Na modrovskej svadbe, KD Nová Ves n/V
13. december 2009 - Na modrovskej svadbe, KD Ratnovce
29. december 2009 - 60. rokov – oslava jubilea

2010

6.február 2010 – IV. Farský ples, KD Modrová
23.marec 2010 – Výročná schôdza Jednoty, Lúka, Modrová
8.máj 2010 – Dožinky, KD Hrádok
9.máj 2010 – Na modrovskej svadbe, KD Kočovce
12.máj 2010 – Pohreb p. učiteľky Múdrej, DS Nové Mesto n/Vv 15.máj 2010 – Dožinky. KD Modrovka
23.máj 2010 – 50. Výročie kňazskej vysviacky pátra Roberta Borika, Nitra
30.máj 2010 - 70. rokov – oslava jubilea, Modrová
5.jún 2010 – Otvorenie kúpeľnej sezóny pod záštitou MS, Tr. Teplice
19.jún 2010 - 50. rokov – oslava jubilea, Ducové
29.jún 2010 – „ Petra Pavla“ , Horné Trhovište
3.júl 2010 – Dožinky, Cyrilometodějská pouť, Březová (Česká republika)
14.august 2010 – Dožinky, Slavkov (Česká republika)
29.august 2010 - „Pre dôchodcov“, Moravany nad Váhom
4.september 2010 - 60 rokov – oslava jubilea, Ducové
3.október 2010 – Rok na dedine – hodová premiéra, KD Modrová
10.október 2010 – Birmovka, Kostol sv. Michala Arch. Modrová
7.november 2010 - Rok na dedine, KD Kálnica
8. november 2010 - Rok na dedine, KD Kočovce
13.november 2010 - Rok na dedine, KD Hrádok
14.november 2010 - Rok na dedine, KD Modrová
26.november 2010 – Tradičné Vianoce, Vianočné trhy, Bratislava
4. december 2010 - Rok na dedine, KD Modrovka
5. december 2010 - Rok na dedine, KD Hubina
18.december 2010 – Výročné posedenie, KD Modrová
26.december 2010 – Jasličková pobožnosť, Kostol sv. Michala Arch. Modrová

2011

9. január 2011 – spievanie v kostole, Kostol sv. Michala Arch. Modrová
15.január 2011 – I. okresný hasičský ples Kálnica – Lúka, KD Kálnica
5. marec 2011 – Rok na dedine, KD Čáry, spoločné vystúpenie s DH Modrovanka
1. máj 2011 – Stavanie mája – premiéra, Piešťany, spoločné vystúpenie s DH Modrovanka
8. máj 2011 - Rok na dedine, KD Veľké Bierovce
15.máj 2011 - Rok na dedine, KD Ratnovce
28.máj 2011 – Otvorenie kúpeľnej sezóny, Kúpeľná dvorana , Trenčianske Teplice
4. jún 2011 – stretnutie dôchodcov okresu NMnV, Nové Mesto nad Váhom
12.jún 2011 – 10 rokov kňazskej vysviacky vdp. Pavla Hladíka, Horné Trhovište
25.jún 2011 – gratulácia k meninám najstaršej členke súboru P. Dominovej
3. júl 2011 - 70 rokov – oslava jubilea, Modrová
16.júl 2011 – Dožinky, 765. výročie prvej písomnej zmienky o obci, Lúka
16.júl 2011 – 60. výročie futbalu v obci, Modrová
24.júl 2011 – Anna bál, Piešťany
24.júl 2011 – Piešťany, Annabál – krojovaný sprievod
07.august 2011 – Dožinky, Slávnosti spevu hudby a tanca, Červeník
20.august 2011 – Trenč. Teplice – Festival ľudových remesiel
26.august 2011 – Moravany – DD Rok na dedine
26.november 2011 – Bratislava – Vianočné trhy
03.december 2011 – KD Modrová – Výročná schôdza jednoty dôchodcov
03.december 2011 – Slovenský rozhlas Bratislav, relácia Nočná pyramída
04.december 2011 - Moravany – DD – Adventné pásmo
10.december 2011 – Horná Streda, Zabíjačka – Od Adventu do Vianoc
26.december 2011 - Ducové– Od Adventu do Vianoc
30.december 2011 - KD Modrová – Od Adventu do Vianoc

2012

14. január 2012 – II. Okresný hasičský ples DHZ Kálnica – Lúka, KD Kálnica

11. február 2012 – Otvorenie školského plesu, SOŠ Rakovice

18. február 2012 - 60 rokov – oslava jubilea, KD Modrová

19. február 2012 - 60 rokov – oslava jubilea, Reštaurácia Majami Modrovka

30. marec 2012 – Spevácko – tanečné vystúpenie, SOŠ Rakovice

26. máj 2012 – Stretnutie dôchodcov okresu Nové Mesto nad Váhom, DK Nové Mesto nad Váhom

26. máj 2012 – 55 rokov – oslava jubilea, Modrová

31. máj 2012 – STV relácia Kapura, nahrávanie zvuku, KD Modrová

1. jún 2012 – STV relácia Kapura, nahrávanie obrazu, u Turzíkov, Modrová

10. jún 2012 – Oltáriky, kostol sv. Michala Archanjela, Modrová

23. jún 2012 – Jarmok, Stará Turá

5. júl 2012 – sviatok sv. Cyrila a Metoda, Kostolec Ducové

14. júl 2012 – Modrovské dožinky, hody, KD Čáry

22. júl 2012 – Krojovaný Annabál, Kursalón Piešťany

10. august 2012 – Modrovské dožinky , Ľudové remeslá, Stará Turá

11. august 2012 – Modrovské dožinky, Venuša fest, Moravany

12. august 2012 – Spomienka 165. výročia IV. sednice Tatrína, MO MS Čachtice

16. september 2012 – Misie, kostol sv. Michala Archanjela, Modrová

22. september 2012 - Modrovské dožinky, Mušla Piešťany

29. september 2012 – Pohreb, Modrová

14. október 2012 – Konopa, konopa (premiéra), KD Hôrka nad Váhom

 28.október 2012 -Konopa, konopa, domáca premiéra KD Modrová

23. november 2012 - Konopa, konopa, KD Modrovka

8. december 2012 - Predvianočné vystúpenie, Zabíjačka, Horná Streda

9. december 2012 - Konopa, konopa, DD Moravany

2013