MODROVÁ

Oficiálne webové sídlo obce

Dnes je meniny má

Mapa stránky  |  RSS  |  uk mala Contact  |  Prihlásenie

Spev: Paulína Dominová, Agáta Paulechová, Erika Horňáková, Jana Boriková, Eva Grancová, Anna Uhrinová, Iveta Kobelárová, Mgr. Anna Lacková

Tanec , doprovod a hovorené slovo: Pavol Valenta (+ zomrel 22.7.2014), Mária Valentová, Mgr. Marián Lacko ml., Mgr. Jozef Lacko, Dominika Horňáková, Lucia Boriková, Lucia Bobčíková, Monika Polonská, Karolína Boriková, Monika Struháriková, Mgr. Lukáš Vrábel, Ing. Stanislav Uhrin, Natália Bírová

Hudobný doprovod – akordeón: Oto Horňák ml.

Technická spolupráca: Ing. Stanislav Uhrin

Vedúca FS: Jana Boriková +421915766373

Kronikárka FSk Modrovanky – Krojovanky p. Pavla Dominová