MODROVÁ

Oficiálne webové sídlo obce

Dnes je meniny má

Mapa stránky  |  RSS  |  uk mala Contact  |  Prihlásenie

Prehľad dejín obce Modrová 


- 25 000 - prví ľudia na okolí ( Moravany nad Váhom)
- 4000 - trvalé osídlenie
- 700 - halštatské hradiská v susedstve obcí
+ 179 - Rimania ovládali údolie Váhu až po Trenčin
800 - velké slovanské hradiská v blízkom okolí


9.- 11. stor. - kniežací dvor v Ducovom- mocenské stredisko v susedstve
1157 -latinskí kolonisti v Modrovej postavili kostolnú vežu
1348 - prvá písomná zmienka o Modrovej
1524 - Tematín spolu s Modrovkou a Modrovou daroval kráľ Ľudovít II. do zálohu Alexejovi Turzovi
1530 - prvé turecké vpády do okolia, vypálenie Modrovky
pol. 16. stor.- modrovská fara sa stáva evanjelickou
1636 - vymretie rodu Turzovcov, obce vo vlastníctve rukách viacerých majiteľov
1660 - rekatolizácia modrovskej fary
1664 - Modrová dočasne pod tureckým panstvom
1695 - prvá zmienka o existencii školy v Modrovej
1705 - prvé záznamy v cirkevnej matrike modrovskej fary
1720 - Modrová v úplnom vlastníctve Šándorovcov
1769 - urbárska regulácia
1781 - Tolerančný patent vydaný Jozefom II.
1784 - zrušenie nevoľníctva
1828 - zriadenie nového cintorína v Modrovej
- veľke povodne v Modrovej po letných búrkach
1836 - cholerová epidémia
1848 - zrušenie poddanstva
1866 - poslednú cholerová epidémia
1887 - požiar školy v Modrovej
1910 - veľká vlna vysťahovalectva do Ameriky
1914 - vypuknutie 1. svetovej vojny, mobilizácia brancov
1918 - prevrat, vznik ČSR, streľba maďarských žandárov si vyžiadala 6 ľudských životov
spomedzi obyvateľov Modrovej
1921 - započala sa pozemková reforma, parcelácia časti veľkostatkárskej pôdy
1931- začiatok veľkej hospodárske krízy, ktorá trvala 4 roky
1932 - lokálne zemetrasenie s epicentrom medzi Modrovou a Starou Lehotou
- po prietrži mračien v júni záplavy v Modrovej
1945 - vo februári maďarskí vojaci v Modrovke - 1.- 4. apríl prechod frontu
1946 - pravidelné autobusové spojenie Stará Lehota- Modrová- Modrovka - Piešťany
1956 - zdravotné stredisko v Modrovej
1958 - zavedenie elektriny do Modrovej 1959 - vznik JRD v Modrovej
1961 - začiatok hromadnej individuálnej výstavby v Modrovej
1970 - úprava verejných komunikácii v Modrovej
1971 - dokončenie novostavby kultúrneho domu v Modrovej a začiatok výstavby
verejnej vodovodnej siete v Modrovej

Prílohy:
Get(podrobny.pdf)podrobny.pdf268 Kb