MODROVÁ

Oficiálne webové sídlo obce

Dnes je meniny má

Mapa stránky  |  RSS  |  uk mala Contact  |  Prihlásenie

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

 

Vývoz_4-12_23.jpg

P+K+T= Spoločný zber PLASTY, KOVY, TETRAPAKY= žlté vrece= vývoz spred Rod. domu

PAPIER= modré vrece= vývoz spred rod. domu

 

Informácia k zmenám v triedenom zbere od 1.4.2023

Triedený zber bude od 1.4.2023 zabezpečovaný nasledovne

PAPIER:

- Domácnosti 120 l vrecia. Vrecia budú obciam v krátkom čase distribuované, resp. už boli dodané na Obecné úrady, odkiaľ si ich občania prevezmú a následne pri prvom vývoze už budú dodávané do každej domácnosti výmenou plné za prázdne.

Bytovka: 1100 l kontajner

Pozn.: v obci bude naďalej 2x ročne zabezpečený výkup papiera (noviny a časopisy zviazané v balíkoch) za toaletný papier a hygienické vreckovky, resp. ďalší tovar.

 

SPOLOČNÝ TROJZBER: PLASTY + KOVY + TETRAPAKY:

- Domácnosti 120 l vrecia, Vrecia budú dodané priamo jednotlivým domácnostiam pri poslednom vývoze plastov.

Aktuálne umiestnené 1100 l kontajnery žltej, červenej a oranžovej farby budú prelepené nálepkou pre tzv. „spoločný trojzber“ Tieto kontajnery budú slúžiť na spoločný trojzber bez ohľadu na ich farbu a vyvážané budú spoločne v jednom termíne. Moderná triediaca linka našej spoločnosti v Hlohovci-Šulekove zabezpečí optické triedenie jednotlivých komodít s využitím balistického separátora.

Bytovka: 1100 l kontajner

 

SKLO:

- Domácnosti – 1100 l kontajnery

- Bytovka: 1100 l kontajner

Touto zmenou sa od 1.4.2023 ruší oddelený zber plastov, kovov a tetrapakov.

Časť 1100 l kontajnerov na papier, plasty, kovy a tetrapaky bude z obcí postupne v priebehu mesiacov apríl, máj a jún 2023 odobratá, ponechané budú len 1100 l kontajnery pre KBV.

VYSVETLENIE:

Políčko vyznačené žltou znamená=SPOLOĆNÝ ZBER PLASTOV+KOVOV+TETRAPAKOV

OO= Ostatný odpad

X= Dni pracovného voľna

Kuchynský odpad = bio odpad na stanovisku pri KD 

Zber použitého oleja na stanovisku pri KD (čierna nádoba).

Facebook obce Modrová