MODROVÁ

Oficiálne webové sídlo obce

Dnes je meniny má

Mapa stránky  |  RSS  |  uk mala Contact  |  Prihlásenie

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Triedený zber bude od 1.4.2023 zabezpečovaný nasledovne
PAPIER:
- Domácnosti 120 l vrecia, prípadne 120 l alebo 240 l nádoby (ak sú aktuálne tieto nádoby v obciach používané a zazmluvnené s OZV (organizácia zodpovednosti výrobcov). Vrecia budú obciam v krátkom čase distribuované, resp. už boli dodané na Obecné úrady, odkiaľ si ich občania prevezmú a následne pri prvom vývoze už budú dodávané do každej domácnosti výmenou plné za prázdne.
- Bytovka 1100 l kontajnery.
SPOLOČNÝ TROJZBER: PLASTY + KOVY + TETRAPAKY:
- Domácnosti 120 l vrecia, prípadne 120 l alebo 240 l nádoby (ak sú aktuálne tieto nádoby v obciach používané a zazmluvnené s OZV). Vrecia budú dodané priamo jednotlivým domácnostiam pri poslednom vývoze plastov.
- Bytovka – 1100 l kontajnery. Aktuálne umiestnené 1100 l kontajnery žltej, červenej a oranžovej farby budú prelepené nálepkou pre tzv. „spoločný trojzber“ Tieto kontajnery budú slúžiť na spoločný trojzber bez ohľadu na ich farbu a vyvážané budú spoločne v jednom termíne. Moderná triediaca linka našej spoločnosti v Hlohovci-Šulekove zabezpečí optické triedenie jednotlivých komodít s využitím balistického separátora.
SKLO:
- Domácnosti aj bytovka – 1100 l kontajnery
Touto zmenou sa od 1.4.2023 ruší oddelený zber plastov, kovov a tetrapakov.
Časť 1100 l kontajnerov na papier, plasty, kovy a tetrapaky bude z obcí postupne v priebehu mesiacov apríl, máj a jún 2023 odobratá, ponechané budú len 1100 l kontajnery pre KBV.
Frekvencie vývozu vriec, nádob a kontajnerov - Modrová:
spoločný 3-zber plasty+kovy+tetrapaky 8x ročne
papier 6x ročne
sklo 10x ročne

Facebook obce Modrová