MODROVÁ

Oficiálne webové sídlo obce

Dnes je meniny má

Mapa stránky  |  RSS  |  uk mala Contact  |  Prihlásenie

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

DODATOK č. 1

K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU

OBCE MODROVÁ

č. 1/2016

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Modrová

 

Prílohy:
Get(VZN o odpadoch dodatok - final.pdf)VZN o odpadoch144 Kb

Facebook obce Modrová