MODROVÁ

Oficiálne webové sídlo obce

Dnes je meniny má

Mapa stránky  |  RSS  |  uk mala Contact  |  Prihlásenie

Web stránka spĺňa štandardy W3C.

Stránka je vytvorená pomocou CSS3 s podporou HTML4.

Obrázky boli vložené s alternatívnym popisom vhodné pre čítačky pre nevidomých.

Farby weby sú vysoko kontrastné a dobre čitateľné.

Jednotlivé stránky je možné vytlačiť štandardnými prostriedkami internetového prehliadača.

Text stránky je možné zväčšiť ovládacími prvkami nad článkom.

Informácie sú podávane vo formáte html ale aj pdf, docx, xlsx, doc, xls, jpg, png.

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou kontaktujte modrova@modrova.eu.sk

Za obsah zodpovedá správca obsahu – Obec Modrová.